SkyggeFortællinger

_______________________________________________________________________

SkyggeFortællinger

En workshop for børn

i hvordan sproget får nyt liv gennem skyggedukker

_______________________________________________________________________

Et fire ugers Drama Narrativt Forløb

To gange i ugen

Hvem og hvad er skyggen for en størrelse?

Den er i alt fald både krop og sjæl… er den ikk??

Hvordan kommunikerer vi uden det verbale sprog?

På denne workshop skal vi lege med skygger, vores egne og hinandens. Vi vil lave nye og sjove fortællinger med skygger, lys og farver. Et gammelt lysbilledeapparat, en overhead, spots, lamper og lommelygter er med til at skabe uhygge og hygge og nye fortællinger.

Livet sættes i et nyt lys når skyggen træder frem

Vi vil give skyggen liv med kroppen og sproget, både det nonverbale og det verbale.

Vi vil lave fælles skyggeteater på et kæmpe lærred og i en kæmpe ramme.

Vi skal skabe egne små skyggeteatre med egne dukker. Nogen af pizzaæsker andre af papkasser.

Vil vil gennem skyggens magi skabe og udtrykke os på ny

MaskeladeTeatret tager altid udgangspunk i et eventyr. På denne workshop har I valgt hvilken. Eventyret vil følge os gennem hele forløbet.

Vi skal lave dramapædagogiske øvelser og lege for at give fortællingerne kød og blod og for at forstå hvad kroppen kan og gør, så vi kan videreføre det til skyggedukkerne.

Vi skal sammen skabe, stimulere og styrke børnenes og jeres indre og ydre verden. Vi skal sammen opleve og skabe nye åndehuller, energi og glæde i samarbejdet med hinanden og med alle de nye erfaringer og fortællinger vi vil skabe undervejs.

Det er vigtigt at børnenes fantasi, sprog og ord bruges og bliver hørt, -så alt kan og vil ske i vores nye fællesskab.

Formål og udbytte med dette forløb:

  • At stimulere og arbejde med sprog, narrative kompetencer og kommunikationsevner.
  • At fremme empati, fællesskaber og venskaber.
  • Styrke den følelsesmæssige udvikling og børnenes personlige udvikling. (med fokus på relationer børn i mellem og børn og voksne i mellem)
  • At mærke fortællinger på egen krop og give følelser, sanser, oplevelser krop og sprog, for bedre at kunne bearbejde og forstå sig selv og sine omgivelser.
  • At vi sammen kan skabe sjove, nye fortællinger og oplevelser.
  • At børnene føler sig set, mødt og hørt.
  • At I får en god oplevelse og I selv får mod på at bruge drama, dukker og fortælling i hverdagen.
  • At vi gennem drama giver børnene mulighed for at skabe nye verdener ud fra det, de allerede kender.
  • At vi giver børnenes leg næring og inspiration gennem ny viden og erfaringer.
  • At vi sår frø der er med til at udvikle børnene, så de bliver bedre til at kommunikere, tænke, føle og skabe alternative løsninger i deres liv.

Dvs. at de pædagogiske læreplaners områder som børns sociale kompetencer og børns alsidige personlige udvikling, sprog, krop og bevægelse, kulturelle udtryksformer og værdi alle vil komme i spil i dette forløb.

Det får I :

– 4 ugers drama pædagogisk workshop.

Skræddersyet program/forløb netop til jer.

Forberedelse og planlægning af forløbet.

Formøde med jer.

Efterarbejde og udarbejdning af fotohæfte.

Billeder af forløbet.

Drama pædagogiske indspark og humor. Bare spørg!

Ideer og nye veje til nærvær og åndehuller

Et fotohæfte af forløbet

Materialer og andet tilbehør

Diplomer til alle børn

For pædagogerne:

Derudover ligger der en klokketimes sparring om noget af teorien og tankernebag mine pædagogiske overvejelser med brug af dukker, drama og fortælling. Så I udover at se og opleve det ”in action” eller ”learning by doing” får I lidt teori og eventuelle svar på jeres spørgsmål.

Jeg vil komme 2 dage om ugen. Vi aftaler nærmere hvilke dage der passer bedst.

Workshoppen foregår i tidsrummet fra ca. kl. 9.00- 11.30. Hvis andet ikke er aftalt.

Workshoppen er for børn fra 4 –6 år.