Sokker på Eventyr

__________________________________________________________________

Sokker på eventyr

En workshop for børn

i hvordan sproget får nyt liv gennem sokkedukker

____________________________________________________________________

Et fire ugers DramaNarrativt Forløb

To gange i ugen

Vi skal sammen skabe og opleve magi og eventyr

Et 4-ugers forløb med fortælling, drama og dukkemageri.

I starten var der folkeventyret…

Vi starter med folkeeventyret. Et eventyr I har fundet. Den vil følge os under hele forløbet. Ud fra det valgte eventyr skabes nye eventyr og figur.

Vi vil lave dramapædagogiske øvelser og lege for at komme helt ind under huden på de forskellige eventyr og figurer. Vi skal lege og dramatisere et nyt eventyr frem ud fra det eventyr I har valgt.

I vil møde sokkedukkevennerne Sally og Søren der bor i den fineste sokkedukkeæske. De kan fortælle rigtige røverhistorier og er meget nysgerrige.

I skal lave jeres egne sokkedukker og sokkedukkeæsker. I skal give dukkerne liv og fortælle for og med hinanden.

Vi skal lege med sproget, rime og remse. Finde sjove og skøre vendinger og ord. Dukkerne skaber lynhurtigt deres eget sprog og liv, det skal vi hjælpe børnene med at styrke.

Vi smager på ordene med små bitte stemmer og store brølende farlige stemmer.

ALT er tilladt. Fantasien får vinger

Vi skal lave vores helt egen sokkedukke og sokkedukkeæske Værksted.

Vi skal sammen skabe, stimulere og styrke børnenes og jeres indre og ydre verden. Vi skal sammen opleve og skabe nye åndehuller, energi og glæde i samarbejdet med hinanden, ”Sally & Søren” og med alle de nye erfaringer og fortællinger vi vil skabe undervejs.

Det er vigtigt at børnenes fantasi, sprog og ord bruges og bliver hørt, -så alt kan og vil ske i vores nye fællesskab.

Formål og udbytte med dette forløb:

  • At stimulere og arbejde med sprog, narrative kompetencer og kommunikationsevner.
  • At fremme empati, fællesskaber og venskaber.
  • Styrke den følelsesmæssige udvikling og børnenes personlige udvikling. (med fokus på relationer børn i mellem og børn og voksne i mellem)
  • At mærke fortællinger på egen krop og give følelser, sanser, oplevelser krop og sprog, for bedre at kunne bearbejde og forstå sig selv og sine omgivelser.
  • At vi sammen kan skabe sjove, nye fortællinger og oplevelser.
  • At børnene føler sig set, mødt og hørt.
  • At I får en god oplevelse og I selv får mod på at bruge drama, dukker og fortælling i hverdagen.
  • At vi gennem drama giver børnene mulighed for at skabe nye verdener ud fra det, de allerede kender.
  • At vi giver børnenes leg næring og inspiration gennem ny viden og erfaringer.
  • At vi sår frø der er med til at udvikle børnene, så de bliver bedre til at kommunikere, tænke, føle og skabe alternative løsninger i deres liv.

Dvs. at de pædagogiske læreplaners områder som børns sociale kompetencer og børns alsidige personlige udvikling, sprog, krop og bevægelse, kulturelle udtryksformer og værdi alle vil komme i spil i dette forløb.

Det får I :

4-ugers dramapædagogisk workshop.

Skræddersyet program/forløb netop til jer.

Forberedelse og planlægning af forløbet.

Formøde med jer.

Efterarbejde og udarbejdning af fotohæfte.

Billeder og videoklip af forløbet.

Dramapædagogiske indspark og humor. Bare spørg!

Ideer og nye veje til nærvær og åndehuller

Et fotohæfte af forløbet

Materialer og andre tilbehør.

Diplomer til alle børn

For pædagogerne:

Derudover ligger der en klokketimes sparring om noget af teorien og tankerne bag mine pædagogiske overvejelser med brug af dukker, drama og fortælling. Så I udover at se og opleve det ”in action” eller ”learning by doing” får I lidt teori og eventuelle svar på jeres spørgsmål.

Jeg vil komme 2 dage om ugen. Vi aftaler nærmere hvilke dage der passer bedst.

Workshoppen foregår i tidsrummet fra ca. kl. 9.00- 11.30. Hvis andet ikke er aftalt.

Workshoppen er for børn fra 4 –6 år.